X. Kongres: Smjernice u praksi obiteljskog liječnika

Datum održavanja

07. - 10. Ožujka, 2019

Mjesto održavanja

Hotel Antunović
Zagreb, Hrvatska

b

Organizator kongresa

Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine

Medijski pokrovitelj

Medix - specijalizirani medicinski dvomjesečnik

Teme

 • Smjernice za hitna stanja u obiteljskoj medicini
 • Multimorbiditet: smjernice za organizaciju skrbi i liječenje
 • Smjernice za kardiovaskularne bolesti i fibrilaciju atrija
 • Smjernice za hipertenziju i zatajivanja srca
 • Smjernice za šećernu bolest
 • Smjernice za antibiotsko liječenje najčešćih infektivnih bolesti u obiteljskoj medicini
 • Smjernice za preoperativnu obradu najčešćih stanja u obiteljskoj medicini
 • Vrednovanje smjernica, primjena smjernica i regulatorni okvir Europske Unije
 • Smjernice za plućne bolesti
 • Smjernice za liječenje boli
 • Smjernice za gastrointestinalne bolesti
 • Dijagnostičke i terapijske smjernice psihijatrijskih poremećaja i stanja

Upute za knjigu sažetaka

 • pisanju je potrebno koristiti font Times New Roman. Kompletan tekst se piše veličinom fonta 12.
 • Naslov rada na hrvatskom jeziku upisuje se u prvi red na sredini. Ispod naslova na sredinu upisuju se ime i prezime prvog autora te ostalih autora koji su sudjelovali u pripremi rada. Uz prezime autora u superscriptu se upisuje redni broj autora.
 • Ispod toga se lijevim ravnanjem uz superscript-om upisan broj vezan za prezime autora upisuje ordinacija i/ili ustanova autora
 • Ispod toga se lijevim ravnanjem upisuje se ime i prezime autora, adresa za dopisivanje koja osim poštanske adrese mora sadržavati i e-mail adresu i orcid identifikator (https://orcid.org/)
 • Ispod toga se lijevim ravnanjem velikim slovima piše SAŽETAK ispod kojeg slijedi strukturirani tekst od oko 350 rijeci koji sadrži: Uvod (s ciljem) – Ispitanici i metode – Rezultati – Zaključak, a ako se radi o prikazu slučaja: Uvod (s ciljem) – Prikaz slučaja – Zaključak te u oba slučaja ključne riječi; do 6 ključnih riječi (po MeSH-u).
 • Ispod toga se lijevim ravnanjem navodi popis literature prema vankuverskom sistemu citiranja literature.
 • Na slijedećoj strani sve gore navedeno potrebno prevesti na engleski jezik, uz uređenje teksta po istim pravilima.

Radovi će se od 01.10.2018. godine primati isključivo putem on-line prijava na www.dnoom.org zaključno do 31.01.2019. godine.

Radovi autora sestrinskog kongresa pišu se prema istim pravilima, ali se šalju na e-mail: milica.katic@gmail.com

Hvala na suradnji!

Pregled knjige sažetaka

 

Ključni predavači za X. kongresu DNOOM-a

Upute za izradu postera

 • U pisanju je potrebno koristiti font Times New Roman. Kompletan tekst se piše veličinom fonta 12.
 • Naslov rada na hrvatskom jeziku upisuje se u prvi red na sredini. Ispod naslova na sredinu upisuju se ime i prezime prvog autora te ostalih autora koji su sudjelovali u pripremi rada. Uz prezime autora u superscriptu se upisuje redni broj autora.
 • Ispod toga se lijevim ravnanjem uz superscript-om upisan broj vezan za prezime autora upisuje ordinacija i/ili ustanova autora
 • Ispod toga se lijevim ravnanjem velikim slovima piše SAŽETAK ispod kojeg slijedi strukturirani tekst od oko 350 rijeci koji sadrži: Uvod (s ciljem) – Ispitanici i metode – Rezultati – Zaključak, a ako se radi o prikazu slučaja: Uvod (s ciljem) – Prikaz slučaja – Zaključak te u oba slučaja ključne riječi; do 6 ključnih riječi (po MeSH-u).
 • Pri dnu stranice se, lijevim ravnanjem upisuje se ime i prezime prezentera, adresa za dopisivanje koja osim poštanske adrese mora sadržavati i e-mail adresu.
 • Na slijedećoj strani sve gore navedeno potrebno prevesti na engleski jezik, uz uređenje teksta po istim pravilima.
 • Izdrada postera:
  Posteri trebaju imati dimenzije 120cm x 90cm, u okomitom položaju. Obratite pozornost na veličinu, tip i boju slova, boju pozadine, smještaj naslova i podnaslova, slika i tablica. Svi detalji bi trebali biti čitljivi s udaljenosti od 1,5 metar. Provjerite kvalitetu papira na koju printate poster. Sve potrebno za postavljanje postera osigurat će tenhička služba kongresa.

Radovi će se od 01.10.2018. godine primati isključivo on-line putem zaključno do 31.01.2019. godine

Hvala na suradnji!
PREDAJA POSTERA JE ZAVRŠILA.

Upute za autora prikaza slučaja

Kako bi Vaš rad mogao biti uvršten u Knjigu sažetaka (Abstract book) molimo Vas da se pridržavate slijedećih pravila:

U pisanju je potrebno koristiti font Times New Roman. Kompletan tekst se piše veličinom fonta 12.

Naslov rada na hrvatskom jeziku upisuje se u prvi red na sredini.

Ispod naslova na sredinu upisuju se ime i prezime prvog autora te ostalih autora koji su sudjelovali u pripremi rada. Uz prezime autora u superscriptu se upisuje redni broj autora.

Ispod toga se lijevim ravnanjem uz superscript-om upisan broj vezan za prezime autora upisuje ordinacija i/ili ustanova autora

Ispod toga se lijevim ravnanjem velikim slovima piše SAŽETAK ispod kojeg slijedi strukturirani tekst sažetka s maksimalno 600 riječi.

Sažetak mora sadržavati sljedeće:

 • Uvod - zašto mislite da je ovaj slučaj važan, zašto ste ga odabrali za prikaz?
 • Prikaz slučaja - klinička prezentacija, medicinska, socijalna, obiteljska anamneza
 • Pretrage - ako su bitne
 • Diferencijalne dijagnoze - ako su bitne
 • Liječenje - ako je bitno
 • Ishod i praćenje
 • Zaključak

Na kraju, ispod sažetka izdvojeno se navode, ključne riječi i to 3-5 ključnih riječi, razdvojeno zarezima, po kojima se rad može raspoznati.

Pri dnu stranice se, lijevim ravnanjem upisuje adresa za dopisivanje koja osim poštanske adrese mora sadržavati i e-mail adresu.

Na slijedećoj strani sve gore navedeno potrebno prevesti na engleski jezik, uz uređenje teksta po istim pravilima.

Sažetci koji ne budu pripremljeni po navedenim pravilima neće se objaviti u knjizi sažetaka.

Radovi će se od 01.10.2018. godine primati isključivo putem on-line prijava zaključno do 31.01.2019. godine

PREDAJA PRIKAZA SLUČAJA JE ZAVRŠILA.

Pokrovitelji

Međunarodni kongres održava se pod visokim pokroviteljstvom:

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE, GĐA KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ

GRADONAČELNIK GRADA ZAGREBA, MILAN BANDIĆ

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA, MS. SLAVA ŠEPEC

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, MINISTAR PROF. DR. SC. MILAN KUJUNDŽIĆ

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA

Lokacija

Hotel Antunović
Zagrebačka Avenija 100 A
Zagreb
www.hotelantunovic.com

Smještaj

Za sve informacije u vezi smještaja molimo javite se:

Tehnički organizator

Lipid grupa d.o.o.
OIB: 50258809793
E-mail: info@lipid-grupa.hr
Tel: 091/1947449

Načini plaćanja

Lipid grupa d.o.o.
OIB: 50258809793
IBAN: HR4223600001102605210
SWIFT: ZABAHR2X

Kontakt:
Luana Baraba
E-mail: info@lipid-grupa.hr
Tel: +385 91 620 0489