Nastavna djelatnost

Osnovna djelatnost DNOOM je kontinuirana edukacija liječnika obiteljske medicine, koja se prepoznaje kroz kongrese koji se održavaju svake godine ( od 2009. godine ) i radionice ( oko 10 tak godišnje). Nastavna aktivnost se odvijala u klasičnom obliku do 2016. kada DNOOM počinje sa elektroničkom edukacijom.  Napravljeno je preko 30 predavanja o kliničkim temama, sa prikazom slučaja (sada se nalaze na webu unutar naslova Učimo zajedno).

  1. godine organizira se prvi puta virtualni kongres.

No, kako nama nedostaju sudionici i aktivno sudjelovanje slušača u nastavi (interakcija nastavnika i slušača) nadamo se da će se kontinuirana medicinska edukacija barem djelomično vratiti u klasičnom obliku.

 Za svoju nastavnu aktivnost,  velika pomoć su nastavni tekstovi priređeni u bilo kojem obliku ( vidi: izdavačka djelatnost).