Ciljevi i djelatnosti

Društvo nastavnika opće-obiteljske medicine (DNOOM) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu grada Zagreba, neprofitna je pravna osoba sa sjedištem u Zagrebu i djelovanjem na području Republike Hrvatske. Rad DNOOM je javan.

Ciljevi DNOOM su unapređenje i razvoj nastavnog, znanstvenog-istraživačkog i stručnog rada u općoj/obiteljskoj medicini. 

Djelatnosti društva:

A

razvoj i primjena novih nastavnih metoda

A

predlaganje mjera za unapređenje nastavnog procesa

A

evaluacija efikasnosti nastavnog procesa

A

unapređenje i evaluacija nastavnog rada nastavnika

A

organiziranje skupova i tečajeva za unapređenje edukacije

A

uključivanje studenata u rad na unapređenju i razvoju edukacije

A

izdavanje knjiga i časopisa iz područja nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti

A

razvijanje programa međunarodne suradnje

A

suradnja s profesionalnim organizacijama obiteljske medicine u Hrvatskoj i inozemstvu

A

unapređenje i provođenje znanstveno-istraživačke djelatnosti iz obiteljske medicine, posebice medicinske edukacije

A

obavljanje i drugih djelatnosti od značenja za unapređenje i razvoj nastave iz obiteljske medicine

DNOOM zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.

Tijela DNOOM su Skupština, Predsjednik, Izvršni odbor, Tajnik, Blagajnik i Nadzorni odbor.