Izdavačka djelatnost

DNOOM ima razvijenu i bogatu izdavačku djelatnost,  koja je jedna od temeljnih pretpostavki  za razvoj i napredak obiteljske medicine. Objavljeni udžbenici, priručnici i drugi nastavni tekstovi su neophodni za  specijalističku te  kontinuiranu medicinsku edukaciju  iz obiteljske medicine.  Zajedničkim oblikovanjem nastavnih tekstova, interakcijom iskusnih i mlađih nastavnika  uvelike se  potpomaže razvoj mladih nastavnika.  

Dosadašnja izdanja :

Zbornici kongresa:

 1. Biserka Bergman Marković. Simpozij DNOOM. Reumatološke bolesti u obiteljskoj medicini. Zagreb, Društva nastavnika opće /obiteljske medicine. Split: Redak; 2009.
 2. Biserka Bergman Marković. I. kongres DNOOM. Psihički poremećaji u obiteljskoj medicini. Zagreb, Društva nastavnika opće /obiteljske medicine. Split: Redak; 2010.
 3. Biserka Bergman Marković. II. kongres DNOOM. Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini. Zagreb, Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine. Split: Redak; 2011.
 4. Biserka Bergman Marković. III. kongres DNOOM. Bolesnik sa respiratornim bolestima u obiteljskoj medicini. Zagreb: Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine; Split: Redak, 2012.
 5. Davorka Vrdoljak, Ksenija Kranjčević, Stanka Stojanović Špehar. IV kongres DNOOM. Bolesnik sa srčanožilnom bolesti u obiteljskoj medicini, Split: Redak; 2013.
 6. Davorka Vrdoljak, Ksenija Kranjčević, Stanka Stojanović Špehar. V kongres DNOOM. Bol – peti vitalni znak. Split: Redak; 2014.
 7. Biserka Bergman Marković. kongres DNOOM. Tercijarna prevencija neuroloških psihičkih i onkoloških bolesti u obiteljskoj medicini. Zagreb: Društvo nastavnika opće /obiteljske medicine; 2015.

Udžbenici:

DNOOM je u suradnji s  Zavodom za razvoj obiteljske medicine iz Slovenije izdao prijevod  sa slovenskog jezika dva udžbenika.

 1. Ivetić V, Kersnik J. Dijagnostičke pretrage, priručnik za primarnu zdravstvenu zaštitu. Zagreb: Alfra; 2010. [Urednica hrvatskog izdanja dr. sc. Biserka Bergman Marković]
 2. Grmec Š. Hitna stanja. Zagreb: Alfa; 2010. [Urednica hrvatskog izdanja dr. sc. Biserka Bergman Marković]

DNOOM je u suradnji s Katedrom za obiteljsku medicinu Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izdao tri udžbenika.

 1. Rakel RE. Osnove obiteljske medicine. (Katić M. Urednica hrvatskog izdanja). Naklada Ljevak Zagreb, 2005.
 2. Katić Milica, Švab Igor i sur. Obiteljska medicina. (Biblioteka obiteljska medicina) Zagreb: Alfa; 2013.
 3. Katić Milica, Švab Igor and associates Family medicine. Zagreb: Medicinska naklada; 2017.

DNOOM je u suradnji s Katedrom za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izdao udžbenik:

 1. Bergman Marković B., Diminić Lisica I., Katić M. i suradnici Smjernice u praksi obiteljskog liječnika / Guidelines in the practice of the family physician/ . Zagreb; Medicinska naklada: 2020.

 Priručnici

 1. Biserka Bergman Marković i sur. Najčešće bolesti pluća u obiteljskoj medicini, Zagreb: Alfa; 2012. (Biblioteka obiteljska medicina)
 2. Biserka Bergman Marković i sur. Šećerna bolest u obiteljskoj medicini. Zagreb: Alfa; 2014. (Biblioteka obiteljska medicina)

DNOOM je izdao niz priručnika vezano za pojedine bolesti

 1. Bergman Marković B. Primarna prevencija kardiovaskularnih bolesti u obiteljskoj medicini. Zagreb: Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine; Zagreb; 2008.
 2. Bergman Marković B. Zbrinjavanje bolesnika s opstruktivnim plućnim bolestima pluć. Zagreb: Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine; Zagreb; 2009.
 3. Biserka Bergman Marković. Procjena ukupnog kardiovaskularnog rizika. Zagreb, 2013.
 4. Biserka Bergman Marković i sur. Šećerna bolest u obiteljskoj medicini. Zagreb: 2014. 

Tematski brojevi časopisa  Medix koji su posvećeni kongresima Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

 

 1. Smjernice u praksi obiteljskog liječnika. Medix; God XXV, broj 135, ožujak 2019.
 2. Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini Medix ; God XXVI, broj 141, ožujak 2020.

Kako je Medix medijski pokrovitelj DNOOM-a svake godine objavljuju se zaključci kongresa u Medix-u.

Tematski  brojevi časopisa Acta medica Croatica posvećeni  VII i VIII kongresu DNOOM

 

 1. Kardiorenalni sindrom, klinička slika, pravovremena dijagnoza i liječenje u obiteljskoj medicini. Acta med. Croat. 2016; 4-5 (70): (Biserka Bergman Marković - urednica).