Istraživalačka djelatnost

DNOOM od svojih početaka njeguje istraživalačku djelatnost u svrhu poticanja i omogućavanja akademskog napredovanja svojih članova.
Dosadašnji projekti:

 • 2008. – 2011. „Učinkovitost intervencije, regionalna raspodjela ukupnog rizika za srčanožilne bolesti u obiteljskoj medicini, stavovi pacijenata o prevenciji“- Projekt je odobren od Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Projekt je prijavljen u bazu randomiziranih studija (International Standard Randomized Controlled Trial Number registar - ISRCTN 31857696).Na podacima tog istraživanja, napravljene su 4 doktorske disertacije:
 • “Prostorna raspodjela poremećaja uhranjenosti stanovništva životne dobi od 65 i više godina u skrbi obiteljskog liječnika i njegova intervencija”, Davorka Vrdoljak, Split. Obrana doktorske disertacije 2012.
 • “Učinkovitost intervencije na ukupni kardiovaskularni rizik i važnost određivanja glomerularne filtracije u obiteljskoj medicine”, Ksenija Kranjčević, dr. med. (Disertacija), Zagreb. Obrana disertacije 14.07.2014.
 • Dragica Ivezić Lalić. „Metabolički sindrom, pandemija pretilosti i učinkovitost intervencije liječnika obiteljske medicine”, Dragica Ivezić Lalić, dr. med. (Disertacija), Zagreb. Obrana disertacije 24.01.2014.
  2009 DNOOM je sudjelovao u „EUROASPIRE III: A survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22 European countries
 • 2008. – 2011. Projekt „Zbrinjavanje dijabetičara tipa 2 u skrbi LOM-e“ – Pristupnica je voditelj projekta. Projekt je odobren od Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na podacima tog istraživanja napravljena je jedna dokorska disertacija.
 • ”Klinička inercija liječnika obiteljske medicine u regulaciji glikemije oboljelih od šećerne bolesti tip 2“, Valerija Bralić Lang, dr. med. (Disertacija), Zagreb. Obrana disertacije 21.04.2015.
 • 2011. - 2014. Projekt „Zbrinjavanje pacijenata sa dislipidemijom u skrbi liječnika obiteljske medicine”, rađen na 10 000 ispitanika. Projekt je odobren od Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • „Zbrinjavanje kardiovaskularnih čimbenika rizika u pacijenata s teškim psihičkim bolestima u Republici Hrvatskoj” Suzana Maltar Delija: Tema doktorata obranjena.
 • 2014. – 2016. Projekt “Implementacija informatičkog sustava projekta „ Love Your Heart “ među liječnicima obiteljske medicine u Istarskoj županiji”. Istraživanje je proizašlo iz projekta „Love Your Heart“ kojeg je provodila Istarska županija u suradnji sa Italijom i Albanijom uz učešće drugih hrvatskih županija koje pripadaju jadranskoj regiji u okviru IPA Programa Jadranske transgranične suradnje 2007-2013 (engl. IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007- 2013 Programme.). Stoga su Istarska županija kao predstavnik i koordinator zdravstvenih ustanova na primarnoj razini i Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) oblikovali project “Implementacija informatičkog sustava projekta „ Love Your Heart “. Projekt se temelji na oblikovanju, implementaciji, primjeni i evaluaciji informatičkog programa specifično dizajniranog za potrebe provedbe preventivnog programa za kardiovaskularne bolesti u obiteljskoj medicini. Stoga će se u programska rješenja eletkronskog zdravstvenog zapisa u obiteljskoj medicini koja su certificirana od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ugraditi dodatni informatički sustav kreiran za potrebe ovog projekta.
 • 2018 – do sada. „Znanje i stavovi liječnika obiteljske medicine i njihovih pacijenata o kliničkim ispitivanjima lijekova u regulatorne svrhe“: presječno istraživanje u Republici Hrvatskoj te zemljama zapadne i jugoistočne Europe. Voditelj projekta je bila Davorka Vrdoljak, nakon njezine smrti je voditeljstvo preuzela doc.dr.sc. Jasna Vučak. Projekt je međunarodni, u projekt su uključene zemlje jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Turska) i zapadne Europe (Poljska, Portugal i Španjolska) i Hrvatska. Projekt traje i danas