Predstavljamo teme i radionice XI. kongresa
Datum objave: Utorak, 16. 6. 2020.

Tijekom četiri dana kongresa moći ćete slušati sljedeće teme i pohađati radionice

Teme XI. kongresa su:

 • Seksualnost i treća dob/hormoni i seksualnost
 • Intervencije i vještine u skrbi za oboljelog od šećerne bolesti
 • Dijagnostika i liječenje najčešćih infektivnih bolesti u OM
 • Intervencije u zbrinjavanju bolesnika s kardiovaskularnim bolestima
 • Uloga liječnika obiteljske medicine u zbrinjavanju malignih bolesti
 • Praktično vođenje ambulante OM
 • Intervencije u zbrinjavanju pacijenata s muskuloskeletnim bolestima
 • Umijeće obiteljskog lijecnika u skrbi za obitelj i kronicne bolesnike
 • Intervencije i vještine u zbrinjavanju oboljelog od plućnih bolesti
 • Intervencije i vještine u zbrinjavanju osoba sa psihičkim poremećajem u obiteljskoj medicini
 • Intervencije u zbrinjavanju gastrointestinalnih bolesti

Radionice:

 • Dijabetes i tehnologija – što trebamo znati o kontinuiranom mjerenju glukoze, praktični primjeri
 • Enteralna prehrana
 • Korištenje i analiza KMAT-a u ordinaciji obiteljske medicine i uloga bisoprolola (Concora) u liječenju hipertenzije
 • Mjerenje gležanjskog indeksa
 • Spirometrija, čitanje nalaza
 • Kako uspješno komunicirati s osobama s invaliditetom
 • Vježbajte s nama
 • Kako balansirati između smjernica i specifičnosti bolesnika: guidelines – mindlines u praksi obiteljskog liječnika
 • EKG
 • Mali kirurški zahvati
 • Komunikacijske vještine LOM-a
 • Racionalni izbor lijekova u kroničnih bolesnika
 • Hitna stanja – vježbe na simulatorima
 • Kronična rana
 • Postavljanje urinarnog katetera – što bi liječnik obiteljske medicine trebao znati o tome
 • Dijagnostika i liječenje seksualnih poremećaja u obiteljskoj medicini

Detaljno na linku.