Prof.dr.sc. INES DIMINIĆ LISICA, dr med, specijalistica obiteljske medicine, redovita profesorica

Ines Diminić Lisica rođena je 1959. godine u Rijeci, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1983. godine. Od 1984. godine radila je u  Domu zdravlja Poreč, Thalassotherapiji Opatija, Domu zdravlja Opatija, Domu zdravlja Rijeka, a od 2003. u Domu zdravlja Primorsko goranske županije. Od 2000. godine obnašala je dužnost voditelja djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja Rijeka, a od 2003. do 2009. pomoćnika ravnatelja za medicinska pitanja u Domu zdravlja Primorsko goranske županije. U dva mandata bila je članica Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko goranske županije te je od 2000. godine do danas članica Stručnog vijeća Doma zdravlja PGŽ. Od 2010. godine samostalni je nositelj djelatnosti obiteljske medicine u Specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine u koncesiji, a od 2017. u Ustanovi za zdravstvenu skrb dr Ines Diminić Lisica kao specijalist obiteljske medicine i ravnateljica ustanove.

Specijalistički ispit iz obiteljske medicine položila je 2000.godine. Od 1999. godine zaposlena je u kumulativnom radnom odnosu na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Magistarski rad obranila je 2003. godine, a doktorsku disertaciju 2007.godine. U znanstveno nastavno zvanje docentice izabrana je 2009. godine, u zvanje izvanredne profesorice 2014. godine ,a 2021.u znanstveno nastavno zvanje redovita profesorica. Voditeljica je Poslijediplomskog specijalističkog studija Obiteljska medicina i  pročelnica  Katedre za obiteljsku medicinu. Bila je član Stručne radne skupine za reformu primarne zdravstvene zaštite pri Ministarstvu zdravstva u dva mandata te je sudjelovala u  Povjerenstvo za izradu programa specijalizacije obiteljske medicine. Sudjelovala je kao suradnik u međunarodnim i brojnim znanstvenim i stručnim projektima u Hrvatskoj.

Stručno i znanstveno djelovanje usmjereno je na unaprijeđenje skrbi o mentalnom zdravlju u obiteljskoj medicine, utjecaj mentalnih bolesti na tjelesno zdravlje, utjecaj depresije na hipertenziju, unaprjeđenje liječenja hipertenzije uključujući cjelovito liječenje komorbidnih stanja, značaj obiteljske medicine u zdravstvenim sustavima, specijalističku izobrazbu  kao dio kontinuuma za stjecanje kompetencija u obiteljskoj medicini.

Publicirala je brojne znanstvene i stručne radove. Mentor je  brojnih diplomskih i poslijediplomskih specijalističkih radova, magistarskog rada i doktorske disertacije. Aktivno djeluje u stručnim društvima obiteljske medicine.