Projects

Znanje I stavovi liječnika obiteljske medicine I njihovih pacijenta o kliničkim ispitivanjima lijekova u regulatorne svrhe: prosječno istraživanje U Republici Hrvatskoj, te zemljama zapadne I jugoistočne Europe

2018. Projekt „ Znanje I stavovi liječnika obiteljske medicine I njihovih pacijenta o kliničkim ispitivanjima lijekova u regulatorne svrhe: prosječno istraživanje U Republici Hrvatskoj, te zemljama zapadne I jugoistočne Europe”, Voditelj projekta je bila pokojna doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak, a naslijedila ju je doc. dr.sc. Jasna Vučak. Projekt je odobren od Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta u Splitu, gdje je radila voditeljica projekta. Projekt je rezultat suradnje DNOOM i Asocijacije liječnika opće /obiteljske medicine jugoistočne Europe (AGP/FM SEE). Na sudjelovanje u projektu pozvano je svih 10 zemalja jugoistočne Europe, a odazvalo se 5. U projektu sudjeluju i Portugal. Španjolska i Poljska, pa će biti interesantno vidjeti usporedbu zemalja istočne i zapadne Europe.

EUROSPIRE IV

2015. EUROSPIRE IV: A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries. Članovi DNOOM sudjelovali su u tom projektu.

Učinkovitosti intervencije lom u prevenciji srčanožilnih bolesti

Projekt prijavljen u registar RCS ISCTN31857696 pod naslovom Cardiovascular Risk and Intervention Study in Croatia-family medicine (CRISIC-fm) Voditelj projekta: Prof.dr.sc Biserka Bergman Marković Katedra za obiteljsku medicinu, Škola narodnog zdravlja « Andrija Štampar», Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine S obzirom na pojavu globalne epidemije kardiovaskularnih bolesti (KVB), važnost intervencije LOM u primarnoj prevenciji je nezaobilazna.. Saznaj više..

Program prevencije kardiovaskularnih bolesti u obiteljskoj medicini

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u svim razvijenim zemljama svijeta, rastući javno zdravstveni problem i značajno ekonomsko breme svih zdravstvenih sustava. U Republici Hrvatskoj vodeći su uzrok ukupne smrtnosti i na drugom mjestu najčešće evidentiranih dijagnoza u obiteljskoj medicini, iza respiratornih bolesti. Kako svaki drugi čovjek u RH umire od KVB, potrebno je poduzeti preventivne ...

Implementacija informatičkog sustava projekta „ Love Your Heart “ među liječnicima obiteljske medicine u Istarskoj županiji

2014. – 2016. Projekt “Implementacija informatičkog sustava projekta „ Love Your Heart “ među liječnicima obiteljske medicine u Istarskoj županiji”. Istraživanje je proizašlo iz projekta „Love Your Heart“ kojeg je provodila Istarska županija u suradnji sa Italijom i Albanijom uz učešće drugih hrvatskih županija koje pripadaju jadranskoj regiji u okviru IPA Programa Jadranske transgranične suradnje 2007-2013 (engl. IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007- 2013 Programme.). Stoga su Istarska županija kao predstavnik i koordinator zdravstvenih ustanova na primarnoj razini i Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) oblikovali project “Implementacija informatičkog sustava projekta „ Love Your Heart “. Projekt se temelji na oblikovanju, implementaciji, primjeni i evaluaciji informatičkog programa specifično dizajniranog za potrebe provedbe preventivnog programa za kardiovaskularne bolesti u obiteljskoj medicini. Stoga će se u programska rješenja eletkronskog zdravstvenog zapisa u obiteljskoj medicini koja su certificirana od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ugraditi dodatni informatički sustav kreiran za potrebe ovog projekta.

Zbrinjavanje pacijenata sa dislipidemijom u skrbi liječnika obiteljske medicine

2011. - 2014. Projekt „Zbrinjavanje pacijenata sa dislipidemijom u skrbi liječnika obiteljske medicine”, Projekt je rađen na 10 000 ispitanika, odobren je od Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Podaci pprojekta poslužili su za izradu teme doktorske disertacije Suzane Maltar Delić, koja je bila prihvaćena. .

Zbrinjavanje dijabetičara tipa 2 u skrbi liječnik obiteljske medicine

2008. - 2011. Voditelj projekta: Prof.dr.sc Biserka Bergman Marković Katedra za obiteljsku medicinu, Škola narodnog zdravlja « Andrija Štampar», Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine Šećerna bolest je jedan od najvažnijih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti (KVB), uzrok prerane nemoći pojedinca i povećane ukupne i secernakardiovaskularne smrtnosti. Projekt „Zbrinjavanje dijabetičara tipa 2 u skrbi LOM-e“ –Projekt je odobren od Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2011  Podaci projekta poslužili su za izradu I obranu doktorke disertacije Valerije Bralić Lang dr. med.

2009 - EUROASPIRE III

2009 - EUROASPIRE III: A survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22 European countries. Izabrano je 9 članova DNOOM koji su sudjelovali u projektu.

Učinkovitost intervencije, regionalna raspodjela ukupnog rizika za srčanožilne bolesti u obiteljskoj medicini, stavovi pacijenata o prevenciji

2008 - 2011. „Učinkovitost intervencije, regionalna raspodjela ukupnog rizika za srčanožilne bolesti u obiteljskoj medicini, stavovi pacijenata o prevenciji“- Projekt je odobren od Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Projekt je prijavljen u bazu randomiziranih studija (International Standard Randomized Controlled Trial Number registar - ISRCTN 31857696).  Dobiveni podaci služili su za izradu I obranu doktorskih disertacija, Dragice Ivezić Lalić, dr. med., Ksenije Kranjčević, dr. med., Davorke Vrdoljak, dr. med., i Jasne Vučak, dr.med.