Milica Katić

Milica Katić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, primarijus, specijalist opće/obiteljske medicine rođena je 1950. godine u Osijeku. Radila je kao obiteljski liječnik u Domu zdravlja Novi Zagreb, a gotovo 40 godina u naselju Dugave. Od 1984. godine radila je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri za obiteljsku medicinu u kumulativnom radnom odnosu u Domu zdravlja Zagreb-Centar. Bila je pročelnica Katedre za obiteljsku medicinu od 2000-2002 godine te od 2007. do 2016. godine. Pri Ministarstvu zdravstva je u dva navrata vodila Stručnu radnu skupinu za reformu primarne zdravstvene zaštite, te bila član drugih tijela. U Europskoj mreži istraživača iz obiteljske medicine (European General Practice Research Network- EGPRN), bila je nacionalni predstavnik, a potom član savjeta EGPRN. Bila je voditelj, nacionalni koordinator te aktivan istraživač u brojnim znanstvenoistraživačkim projektima financiranim od Ministarstva znanosti i iz drugih izvora, te međunarodnim projektima pod vodstvom EGPRN i Nizozemskog instituta za primarnu zdravstvenu zaštitu (Netherlands Institute of primary health care- NIVEL). Okupljanjem istraživača u nacionalnu mrežu, provođenjem izobrazbe iz znanstveno istraživačkog rada te organizacijom znanstvenih istraživanja značajno je doprinijela unapređenju znanstveno istraživačkog rada u obiteljskoj medicini Hrvatske.
Područja njenog stručnog i znanstvenog djelovanja obuhvaćaju sadržaj rada i djelovanje opće/ obiteljske medicine te posebice znanstveno istraživački rad u obiteljskoj medicini. Publicirala je brojne znanstvene i stručne radove. Bila je mentor brojnih diplomskih radova, pet znanstvenih magistarskih radova te pet doktorskih disertacija.
Autor je i urednik brojnih udžbenika i nastavnih tekstova za potrebe diplomske i poslijediplomske nastave te specijalizacije iz obiteljske medicine Pod njenim vodstvom izrađen je novi program specijalizacije obiteljske medicine 2011. godine. Sa suradnicima iz Katedre za obiteljsku medicinu oblikovala je tečajeve za izobrazbu mentora iz obiteljske medicine u suradnji sa Društvom nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM). Od 2012. do 2019. godine bila je voditelj programa specijalizacije obiteljske medicine. Aktivno sudjeluje u radu stručnih društava obiteljske medicine.
U dva mandata bila je predsjednik DNOOM, a sad obnaša dužnost dopredsjednika.