covid cijepljenje
Obavijest o cijepljenju protiv Covid 19
Datum objave: Utorak, 18. 10. 2022.

Poštovani kolege I kolegice¸

potaknuti sastankom u Ministarstvu zdravstva na temu “Strateški pristup dugoročnoj provedbi cijepljenja”,  Izvršni odbor DNOOM je odlučio da vas obavijestimo o radnjama koje liječnik obiteljske medicine radi u svojem radnom vremenu, koje nisu dogovorno usklađene i nisu riješene,  a predstavljaju ogroman teret liječniku obiteljske medicine (LOM).

1. Opterećenje liječnika obiteljske medicine (OM)

Iako na sastanku u MIZ tema nije bila opterećenje rada OM administracijom, smatramo da se je potrebno zdravstvenu vlast uvijek iznova podsjetiti kako većina administrativnih poslova nije u opisu rada LOM i da bi bilo najbolje taj dio posla vratiti u HZZO.

Obzirom na sve poteškoće oko vraćanja poslova u osiguravajuću kuću, smatramo da je zahtjev za zapošljavanje pola medicinske sestre na tim LOM (ne administrator) primjeren. Neusporedivo je medicinska sestra potrebnija u radu LOM od administratora, a još je gore ne imati ni jedno ni drugo.

2.Cijepljenje (tetanus, gripa, pneumokok, tetanus)

Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije LOM se treba baviti individualnom prevencijom zaraznih bolesti, dok HZJZ  radi prevenciju zaraznih bolesti na nivou populacije.

Što znači da su samo individualna cijepljenja (tetanus) djelokrug rada LOM.

Međutim kako je dugi niz godina LOM cijepio svoju populaciju protiv gripe i pneumokoka, tako su se i pacijenti i LOM  na to navikli. Da se ne remete stare navike smatramo da bi to tako trebalo i ostati u ordinaciji i unutar radnog vremena, ali uz plaćanje (van-limitni DTP).

3. Cijepljenje  – COVID 19  

Cjeloživotno cijepljenje protiv COVID 19 kategorizira se u cijepljenje populacije za zaštitu od zaraznih bolesti i nije djelokrug rada LOM, ali ga LOM može raditi po svojoj volji, uz vlastiti pristanak,  izvan radnog vremena i izvan ordinacije, uz ugovor o plaćanju.

U prilog takvog stava citiram jednu od članica IO:

„Cijepljenje protiv COVID-a je tehnički drugačije i zahtjevno. Tko će otići po cjepivo i donijeti količinu koja moramo potrošiti unutar 6 sati te kombinirati tko će od pacijenata doći, naručivati, pa zvati zamjenskog ako ne dođe ili ćemo baciti cjepivo!?

Moje Iskustvo sa cijepljenjem na terenu je bilo takvo da sam u ujutro ( kad sam radila poslijepodnevnu smjenu) otišla po otopljeno cjepivo i obavila 6 kućnih posjeta u kojima sam dala cjepivo ( računajte vrijeme od adrese do adrese te istek vremena  trajanja otopljenog cjepiva). Isto sam ponovila slijedeći dan u suprotnoj smjeni. Jako je tehnički zahtjevno i komplicirano. Kada bi to bilo za veći broj pacijenata u ordinaciji, postavlja se pitanje transporta i jako puno administriranja.“

Valja napomenuti da je već u Primorsko Goranskoj županiji postignuti dogovor da se cijepljenje Covid – 19 obavlja u NZJZ.

4. Edukacija / specijalizacija iz obiteljske medicine

Potrebno je organizacijski riješiti da nositelja tima obiteljske medicine koji tek ulazi u sustav može biti samo liječnik sa specijalizacijom, prema direktivi EU

Zatraženo je u suradnji s HLK (osvrt na Zakon o zdravstvenoj zaštiti) da se specijalizacija iz obiteljske medicine izjednači sa svim ostalim specijalizacijama, što znači uz centralizirano određivanja potreba i centralizirano financiranje.

Kako bi se izbjeglo pogodovanje za odobravanje specijalizacije liječnicima koji rade u domovima zdravlja (zamjena za vrijeme specijalizacije vrlo se jednostavno organizira, za razliku od liječnika koji rade individualno), predloženo je da se mladi liječnici po završetku dodiplomskog studija natječu za specijalizaciju i tek po završetku zapošljavaju ili u domovima zdravlja ili u ordinaciji koja je samostalni ugovarač s HZZOom.

Zaključak

Izvršni odbor DNOOM  mišljenja je da je potrebno maknuti s leđa LOM sve aktivnosti koje nisu kategorizirane u djelokrug rada LOM, kako bi imao vremena baviti se pacijentima kao svojom osnovnom djelatnosti.

Vaš DNOOM

Pogledaj još

Poziv na redovnu skupštinu DNOOM-a

Poziv na redovnu skupštinu DNOOM-a

Pozivamo Vas da prisustvujete redovnoj Skupštini koja će se održati u petak, 15. ožujka u 18:45 sati u sklopu XV. Kongresa. Skrećemo pažnju na statutarnu odredbu da pravo glasa na Skupštini imaju samo redoviti članovi DNOOM-a. U slučaju spriječenosti  osobnog dolaska...

Tečaj I kategorije EKG u obiteljskoj medicini – Zagreb, Siječanj

Tečaj I kategorije EKG u obiteljskoj medicini – Zagreb, Siječanj

Poštovani kolege liječnici obiteljske medicine, Ponavljamo tečaj I kategorije EKG u obiteljskoj medicini u Zagrebu (13.01. - 14.01.2024.) na lokaciji Češke Beseda u Zagrebu adresa,Ul. Pavla Šubića 20, 10000, Zagreb. Program tečaja se nalazi u nastavku. Prijava na...