kviz
Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja “Konstipacija u teoriji i praksi: od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga”
Datum objave: Srijeda, 1. 9. 2021.

U organizaciji Referentnog centra za funkcijske poremećaje GI sustava Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB Sveti Duh i Sekcije za funkcijske i motilitetne poremećaje HGD-a održat će se on-line poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja liječnika "Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga“ dana 18. rujna 2021. godine. Organizira se za liječnike obiteljske medicine, specijaliste gastroenterologije, specijalizante gastroenterologije, ostalih subspecijalizacija iz područja interne medicine, specijalizante hitne medicine i anesteziologije i sve ostale zainteresirane.

Kronična konstipacija je jedan od čestih poremećaja u dječjoj dobi i jedan od najčešćih poremećaja probavnog sustava u odrasloj dobi koji značajno snizuje kvaliteti života te ekonomski opterećenju i pojedinca i zdravstveni sustav. Dijagnostika kronične konstipacije je vrlo kompleksna, s isključivanjem sekundarnih uzroka i provođenjem daljnjeg evaluacijskog algoritma. U dijagnostici i terapiji kronične konstipacije potrebna je uska suradnja liječnika obiteljske medicine, pedijatra, gastroenterologa i kirurga.

Cilj ovog tečaja je upoznati polaznike s općim značajkama konstipacije, od anatomije i fiziologije normalne defekacije, definicije, etiologije i patogeneze konstipacije pa do dijagnostičkog pristupa konstipaciji i terapijskih mogućnosti. Polaznicima će biti prikazani suvremeni dijagnostički i terapijski algoritmi za konstipaciju uz vježbe (prikazi slučajeva u dječjoj i odrasloj dobi – u sklopu radionice). S obzirom na veliki broj pacijenata u ambulantama obiteljske medicine posebno će se razraditi mjesto i uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju konstipacije.

Zbog kompleksnosti epidemiološke situacije, ove godine tečaj bit će organiziran u hibridnom obliku (predavači će održati svoja predavanja prema programu u predavaonici KB Sveti Duh a sudionici će biti on-line uz mogućnost aktivnog sudjelovanja preko linka).

Moguće su određene izmjene u programu.

VODITELJICA TEČAJA: Rosana Troskot Perić

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Rosana Troskot Perić, Dragan Jurčić, Žarko Babić

8.30-8.45 prijava sudionika

8.45-9.00 Pozdravna riječ organizatora

I. SEKCIJA: 9.00 – 10.00

Predavači: Dubravka Jandrić, dr.med., prof. dr. sc. Marinko Marušić, prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam

1. Anatomija i fiziologija normalne defekacije

2. Uzroci konstipacije i definiranje pojmova

3. Patogenetski mehanizmi konstipacije i poremećaji anorektuma u konstipiranog bolesnika

4. Opioidima inducirana konstipacija

Pauza: 10.00 – 10.15 (on line bit će dostupni virtualni štandovi / kratki prikazi pojedinih farmaceutskih firmi)

II. SEKCIJA: 10.15 – 11.15

Predavači/moderatori: prof. dr. sc. Žarko Babić, prof. dr. sc. Dragan Jurčić, doc. dr. sc. Rosana Troskot Perić

1. Suvremeni dijagnostički algoritam za konstipaciju

2. Uloga manometrije anorektumai colon transit time

3. Live stream (Referentni centar) – izvođenje manometrije anorektuma

Pauza: 11.15 – 11.30 (on line bit će dostupni virtualni štandovi / kratki prikazi pojedinih farmaceutskih firmi)

III. SEKCIJA: 11.30 – 13.00

Moderatori/Predavači: doc. dr. sc. Davor Hrabar, Andrijana Hranj, mag.nutr., doc. dr. sc. Rosana Troskot Perić, prof. dr. sc. Goran Hauser, prof. dr. sc. Dragan Jurčić, dr. sc. Dalibor Crvenković

1. Pregled terapijskih mogućnosti

2. Prehrana i navike – uloga nutricioniste –

3. Standardni laksativi i njihova primjena- sve poznato?

4. Prukaloprid i prokinetici u liječenju konstipacije- nešto novo?

5. Imaju li probiotici svoje mjesto u liječenju konstipacije?

6. Kirurške metode u liječenju konstipacije

Pauza za ručak: 13.00 – 13.30 (on line bit će dostupni virtualni štandovi / kratki prikazi pojedinih farmaceutskih firmi)

IV. SEKCIJA: 13.30 – 15.00

Predavači: prim. Alemka Jaklin Kekez, doc. dr. sc. Valerija Bralić Lang, prim. dr. sc. Gabrijela Stanić, dr. sc. Krešimir Luetić, Nikolina Tolj Karaula, dr.med., doc. dr. sc. Rosana Troskot Perić

1. Konstipacija u dječjoj i adolescentnoj dobi / prikazi slučajeva

2. Mjesto i uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju konstipacije

3. RADIONICA / prikazi slučajeva u kliničkoj praksi

15.00 – 15.30 KVIZ / kratka provjera znanja

Završna riječ organizatora tečaja: doc. dr. sc. Rosana Troskot Perić

Popis suradnika (radionice):

Ivan Jurić, dr.med., specijalist hitne medicine, Objedinjeni hitni bolnički prijam, Klinička bolnica Sveti Duh

Mia Knobloch, dr. med., specijalizantica gastroenterologije, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinička bolnica Sveti Duh

Matej Paić, dr. med., specijalizant gastroenterologije, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinička bolnica Sveti Duh.

Marko Vodanović, dr. med., specijalizant gastroenterologije, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinička bolnica Sveti Duh.

Aktivnim i pasivnim sudionicima dodjela bodova prema pravilniku HLK-a.

KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU I SPONZORE:

Jasenka Duvnjak

E - mail: jduvnjak@hgd.hr

Tel: +385 1 2442 398;

+385 1 4651 214

Fax: +385 1 4621 958

Mob: +385 99 462 1958

KONTAK OSOBE ZA STRUČNI DIO:

Doc.dr.sc. Rosana Troskot Perić, dr. med.

E - mail: rtroskot@gmail.com

Mob. +385 91 321 3993

Fax. +385 1 3712 203

Prijave poslati na E - mail:

konstipacija2021@gmail.com

(radi slanja linka za sudjelovanje)

Sudionici ne plaćaju kotizaciju.

Pogledaj još