Prijava prezentacija predavača

Rok za predaju prezentacija: 10.03.2024.

Napomena: ukoliko imate poteškoća sa sljanjem prezentacija putem forme pošaljite ih izravno na kongres@dnoom.hr

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ukoliko unos i slanje prezentacije nije uspješan, prezentaciju možete poslati izravno na adresu e-pošte: kongres@dnoom.hr