Upitnik za procjenu stavova i znanja liječnika obiteljske medicine o suvremenoj antikoagulantnoj terapiji
Datum objave: 26. lipnja 2024.
Društvo nastavnika opće obiteljske medicine u svojoj misiji i vizija ima ulogu podržavanja edukacije i istraživanja naših mladih kolegica i kolega. Stoga Vas pozivamo na ispunjavanje upitnika koji može poslužiti i kao anonimni test znanja. Za ispunjavanje istog je potrebno oko 10 minuta, a kolegica Zibar-Abramović će na sljedećem kongresu DNOOM-a koji će se održati 6.-9.3.2025. u Zagrebu objaviti rezultate svog istraživanja kao i objašnjenja uz točne odgovore.
Zamolbu i pojašnjenje kolegice pročitajte u nastavku: 

Molila bih Vas da odvojite malo vremena i ispunite upitnik za procjenu stavova i znanja liječnika obiteljske medicine o suvremenoj antikoagulantnoj terapiji. Upitnik će biti korišten za izradu mog završnog rada na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u sklopu specijalizacije. Ispunjavanje upitnika je dobrovoljno i anonimno, a rješavanjem upitnika pristajete biti dio ovog istraživanja. Podaci će se analizirati i prikazati skupno.

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ5_PwKz8OyZfCl0MuOZ21OuWIgW_B3jUmU8xz3hvJIYua9w/viewform?usp=sf_link

Pogledaj još

Video snimke predavnja sa XV. kongresa

Video snimke predavnja sa XV. kongresa

Poštovani kolegice i kolege, dragi prijatelji i suradnici DNOOM-a Iako je protekli kongres već iza nas, želimo reći još jednom veliko hvala svima koji su prisustvovali našem kongresu te onima koji su trudom i radom pomogli da naš XV. Međunarodni kongres Društva...

Pojam dugotrajnog COVID-a

Pojam dugotrajnog COVID-a

Pune četiri godine od početka COVID-19 pandemije su iza nas. Uz sve simptome akutnog COVID-a vrlo brzo smo se upoznali i s pojmom dugotrajnog COVID-a (engl. long COVID, LC), odnosno post COVID sindroma. LC se povezuje s više od 200 različitih simptoma, a najčešće ga...