Literatura / Općenito

Udžbenik Obiteljska medicina

Zajedničkim naporima hrvatskih i slovenskih autora nastao je ovaj moderan udžbenik za diplomsku nastavu. Milica Katić, Igor Švab i suradnici OBITELJSKA MEDICINA Svjetsko udruženje liječnika obiteljske medicine regija Europa izradilo je 2005. godine novu Europsku...

Varfarin

VARFARIN - Antagonist vitamina K AVK antagoniziraju djelovanje vitamina K koji je prijeko potreban za γ-karboksilaciju određenih glutaminskih ostataka koji olakšavaju vezanje kalcija za faktore koagulacije II, VII, IX, X, protein C i protein S. Varfarin je...

Hepatotoksičnost hipolipemika

Dislipidemija je važan čimbenik rizika za srčanožilnu bolest i aktualne smjernice stručnih društava preporučju sniženje povišenih lipida u krvi kao primarni cilj terapije.Većina hipolipenika je sigurna za uporabu i dobro se podnose. Epizode ozbiljne hepatotoksičnosti...

VITILIGO

Prevalencija vitiliga u svijetu je 0,5% bez razlika na dob, spol ili rasu. Patofiziologija je i dalje slabo poznata.Definitivna i u potpunosti efektivna terapija nije dostupna, a trenutno najdjelotvornija je kombinacija fototerapije i kombiniranih pripravaka. Europska...

Alergije na hranu u odraslih

WHAT PRIMARY CARE GIVERS NEED TO KNOW ABOUT THE NEW GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF FOOD ALLERGY IN THE US Više

Metaanalize i njihovo značenje

U svakodnevnoj potrazi za najboljim dokazima koji mu trebaju u njegovoj kliničkoj praksi, liječnik obiteljske medicine rjeđe analizira izvorne, primarne studije, a češće poseže za onim sekundarnim, koje sažimaju rezultate primarnih i izvode za život i praksu važne...