Novosti

Četvrti dan XI kongresa – galerija

Četvrti dan XI kongresa – galerija

Uloga liječnika obiteljske medicine u zbrinjavanju malignih bolesti (Bergman Marković B, Ivančić A, Katić M) Intervencije u organizaciji rada liječnika obiteljske medicine  (Bukmir L, Rodić J, Divić M)...

Treći dan XI kongresa – galerija

Treći dan XI kongresa – galerija

Intervencije i vještine u skrbi za oboljeloga od šećerne bolesti (Baretić M, Soldo D, Zavidić T, Bralić Lang V) Novosti u zbrinjavanju malignih uroloških bolesti  (Tomašković I) [gallery...

Drugi dan XI kongresa – galerija

Drugi dan XI kongresa – galerija

Intervencija u gastrointestinalnim bolestima (Lovrinić Đ., Zavidić T, Bašić Marković N, Hauser G)  Umijeće obiteljskog liječnika u skrbi za obitelj i u skrbi...

Dijagnostika u nesigurnom svijetu: Uloga obiteljskog liječnika

Dijagnostika u nesigurnom svijetu: Uloga obiteljskog liječnika

Uvod. Nesigurnost je činjenica u medicini. U svakodnevnom radu očituje se kao nesigurnost u pretragama, postavljanju dijagnoze, liječenju i rezultatima liječenja. Liječnik pri obradi bolesnika na primarnoj razini često ne može naći nedvojbene odgovore na znakove...

Predstavljamo teme i radionice XI. kongresa

Predstavljamo teme i radionice XI. kongresa

Tijekom četiri dana kongresa moći ćete slušati sljedeće teme i pohađati radionice Teme XI. kongresa su: Seksualnost i treća dob/hormoni i seksualnost Intervencije i vještine u skrbi za oboljelog od šećerne bolesti Dijagnostika i liječenje najčešćih infektivnih bolesti...

Webinar za liječnike opće medicine – Liječenje hemofilije danas

Webinar za liječnike opće medicine – Liječenje hemofilije danas

Vrijeme održavanja: 16. 06. 2020. | 18:00 - 19:00 sati Raspored: 18:00 - 18:05  - Uvod prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek 18:05 - 18:45 Liječenje hemofilije danas prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek 18:45 - 19:00 Pitanja i odgovori prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek,...

Objavljen preliminarni program XI. kongresa

Objavljen preliminarni program XI. kongresa

Poštovani kolege liječnici obiteljske medicine, pred nama je još jedan kongres posvećen trajnoj medicinskoj izobrazbi liječnika obiteljske medicine. Ovaj smo put cijeli kongres posvetili intervenciji, nevezano je li ona dijagnostička i/ili terapijska, te vještinama...