Racionalno korištenje vremena, paraverbalnih i neverbalnih elemenata u racionalnoj komunikaciji s pacijentom
Datum objave: Utorak, 25. 5. 2021.